Strategi

Strategin är att genom marknadsövervakning hitta lågt värderade tillväxtbolag med goda framtidsutsikter att skapa långsiktigt värde för kunder och aktieägare. Jag söker svenska bolag som agerar globalt och genom skalbarhet i affärsmodellen över tid kan leverera lönsam tillväxt.

Metoden är att grundligt bevaka bolagen i portföljen. Jag följer ägarförändringar, pressmeddelanden, finansiellt resultat, utsikter, analyser, presentationer, bolagsstämmor och sociala medier. Jag kontaktar ibland styrelse eller ledning för att räta ut frågetecken. Min checklista är lång, där jag försöker att bottna alla frågor genom faktabaserad analys.

Jag förutsätter också att det alltid finns aspekter jag missat, för att kontinuerligt lära mig och utöka checklistan inför varje ny investering.

Jag ger inga köprekommendationer, jag delar mina analyser som ligger till grund för min portfölj. Jag omplacerar hela tiden min portfölj, utifrån den information som bolagen delger marknaden samt hur marknaden reagerar på portföljbolagens utveckling. Men min intention är inte att dela mina investeringar eller omplaceringar i realtid eller i närtid. Intentionen med bevakningen av bolag är INTE att påverka direkta investeringsbeslut, utan att kontinerligt dela lärdomar, utbilda och dela erfarenheter.

Risk

Detta avsnitt gör inte anspråk på att vara fullständigt. Även andra risker och osäkerhetsfaktorer kan påverka din investering negativt.

Då strategin är relaterat till småbolag som antingen är i initiala skedet av sin kommersialisering eller i gränslandet till nischade eller obeprövade områden, så är risken hög. Det är mycket som skall gå rätt för att företag skall lyckas. En duktig ledning, en stark och relevant produktportfölj, styrka i relation till konkurrenter eller alternativa lösningar, duktiga medarbetare, stark försäljning och marknadsföring samt goda relationer med investerare. Företaget måste ha förmåga att ta betalt och göra god marginal på sina produkter. Alla dessa beroenden är också risker.

Ett företag som lyckas med ovanstående, kan fortfarande möta konkurrens, tappa affärer eller drabbas av interna problem. Vidare kan ett bolag hamna i blåsväder med sina produkter, leverantörer eller partners. Marknadsförutsättningarna kan förändras och en risk är att företaget inte är positionerat för att möta dessa förändringar. Företaget kan hamna i tvister eller stämningar, som kan vara både rättvisande eller helt obefogade men ändå påverka bolaget. Ledande nyckelpersoner kan blir sjuka, gå vidare till nya uppdrag eller uppmärksammans för att inte ha följt lagar och regler. Det kan gälla allt från mutanklagelser och stämningar till insiderhandel.

Eftersom omsättning på börsen för småbolag kan vara begränsad under en handelsdag, föreligger en risk att det inte går att komma snabbt in och ur placeringen. På grund av begränsad likvidet i bolagens aktier kan du bli fast i en dålig investering ner till en kursnivå där det åter finns köpare, med stora förluster till följd. För bolag jag varit investerad i en längre tid kan risken också för en ny investerare vara att köpa in sig vid fel tidpunkt. Jag har en strategi för köp och sälj som riskmitigerar, har du?

Börsen påverkas av makroekonomi, som ligger helt utanför bolagens påverkan. Ett företag kan till och med ha fortsatt goda utsikter, men marknadskrafterna driver ändå ner kursen genom oro hos placerare som vill lämna sina placeringar.

Rekommendation

En stor risk är ditt eget beteende. Många småsparare säljer på rädsla och köper på optimism, vilket innebär att du säljer billigt men köper dyrt. På andra sidan sitter någon som köper av pessimister och säljer till optimister - köper billigt och säljer dyrt. En risk är att du inte vet tillräckligt mycket om dig själv och din reaktion vid börsnedgång.

Min starkaste rekommendation är att bara köpa aktier i bolag du själv tror på. Förlita dig på vad du tror på som konsument, genom yrkeskunskap eller samhällsorientering. Läs på och skaffa dig en egen uppfattning. Fundera på om det finns en marknad, hur stor den är, om kunderna kommer att vilja betala tillräckligt mycket för att bolaget skall göra vinst. Följ inte andras investeringar utan att själv tro på aktien. Sprid dina köp över tid, att pricka en botten eller ett bra läge är omöjligt vid ett enda försök. Har du en uppfattning om var aktien är på väg? Sprid risker genom att köpa fonder. Att bara köpa aktier och vara renodlad i tillväxtbolag är hög-hög-risk-baserat.

Att lyssna på andra är också riskbaserat, du själv bär ansvar för vad du investerar i.