Avkastning 2023 - fram till 1:a augusti

Under 2023 har Copperstone lämnat portföljen, med god avkastning. Intellego stod för den största uppvärderingen, där jag också var "överinvesterad" inför den ganska givna uppvärderingen. Acuvi, Sedana och Smart Eye togs in under året, och där lyckades jag pricka botten. Jag sysslar en del med swing-trading och hävstångsinstrument som inte är en del av min kommunikation. Det gör att min avkastning utanför portföljen skiljer sig något.

Avkastning 2022

Mitt 2022 slutade på -80 %, drivet i huvudsak av att jag inte lämnade mitt innehav i Swedencare. Sedan startpunkten 2018 inklusive det tuffa börsåret 2022 men exkluderat återhämtningen under 2023, ligger jag +226 %, mot börsindex på +33 %.

Avkastning 2018 - 2021

Bakgrund

Startpunkten i januari 2018 är relaterad till när jag aktivt började att förvalta en aktieportfölj.

Budskapet är att det aldrig är försent, men jag kom från en "aktiebränd" generation som alltid gick fel i placeringarna (det började med Telias börsintruktion, fortsatte med IT-bubblan och toppades med börsraset 2008). Nu tänkte jag att det var värt en chans till, men genom att sätta mig in i bolagen och deras faktiska värderingsunderlag. Detta genom att analysera bolagen utifrån det nätverk och den erfarenhet jag byggt upp under min karriär.

Så här långt har det varit ett bra beslut. Jag trivs med att ha placeringar som hobby och aktierna ger så här långt väldigt mycket högre avkastning än vad jag initialt hade som målsättning. Med hög risk i placeringarna vet man inte hur det slutar, läs mer på sidan om strategi och risk.

Mina placeringar skall inte ses som köprekommendationer, jag uppmuntrar dig som läser detta att själv läsa på, sprida dina risker, köpa fonder och/eller bara köpa aktier i bolag du själv tror på.